Afstand en nabijheid

Afstand en nabijheid

Hulpverleners, inrichtingswerkers, begeleiders, mentoren of verpleegkundigen begeleiden en/of behandelen cliënten. Er is meestal veel persoonlijke interactie. Naast specifieke kennis en vaardigheden die voor hulpverlenende beroepen nodig zijn, is de interactie tussen hulpverlener en cliënt een belangrijk instrument. U of uw medewerkers balanceren voortdurend tussen emotionele betrokkenheid en professionele afstand.

In een hulpverlenend beroep bent u zich niet altijd bewust van uw positionering. Of u komt daar pas achter als er een grens overschreden wordt. De behandeling stagneert en misschien ondervindt u dan stress doordat u de professionele grip op het contact verliest. Ook liggen hier ziekteverzuim en burn-out op de loer.

Tijdens de training wordt u zich bewust van de positionering en de dynamiek van de interactie tussen hulpverlener en cliënt.

Kernbegrippen in de training zijn:

  • Emotionele betrokkenheid en professionele afstand
  • Positionering
  • Effectspiraal van afstand en nabijheid
  • Overdracht en tegenoverdracht
  • Interactie en teamdynamiek.